Idén ska bidra till
close
EN

Våra projektstöd

STÖD TILL DITT PROJEKT

Olika typer av projektstöd

 

Här hittar du information om vilken typ av projekt du som representerar en förening, organisation eller företag kan söka stöd till. Det går även att söka stöd för förstudier.  Förutom att arbeta enligt Leadermetoden måste din projektidé passa in i något av våra målområden. Det finns olika sätt att angripa målen på, därför har vi tagit fram olika projektstöd som du kan söka. 

Frågor på det?

Vi hjälper till att bolla idéer, och berättar gärna mer om våra projektstöd.

Kontakta oss

Börja här!

Ladda ner och läs en kortversion av vår strategi för 2023-2027. Där hittar du det du behöver veta om våra mål och olika projektstöd.

Ladda ner infoblad 

Testa din metod

Hur vet du om ditt projekt arbetar enligt Leadermetoden? Ett sätt är att fylla i den här checklistan!

Ladda ner checklista

 Våra mål och projektstöd


*Indikatorer: Visar hur vi mäter projektens resultat.
*Bedömningsgrunder: Den mall som vår styrelse använder vid beslut.

Människor känner vi-känsla och engagemang genom insatser året runt

Tillgång till mötesplatser och aktiviteter är viktigt hela året, och nya initiativ kan fylla luckor så att det finns ett utbud i våra bygder under årets alla månader. Vi vill se projekt som bidrar till sociala mötesplatser som förenar människor som annars inte möts. Indikatorer
 

Du kan söka följande projektstöd:

Nya mötesplatser och aktiviteter - Bedömningsgrunder

Lärande och kompetensutvecklingBedömningsgrunder

Strategiska samarbeten och nya lösningar - Bedömningsgrunder

Blomstrande företag och entreprenörsanda

I vårt område finns det en tydlig entreprenörsanda, och vi ser ännu mer utvecklingspotential. Vi vill stötta projekt som bidrar till nya innovativa varor, tjänster och arbetsmetoder. Vi vill också stötta kompetenshöjande insatser, och nya samarbetslösningar som kan skapa långvariga effekter.  Indikatorer
 

Du kan söka följande projektstöd:

Utveckling av varor, tjänster och arbetssätt - Bedömningsgrunder

Lärande och kompetensutvecklingBedömningsgrunder

Strategiska samarbeten och nya lösningar - Bedömningsgrunder

Tillgänglig natur och hållbara livsmiljöer

Naturen är en viktig resurs i vårt område, som bidrar till vårt områdes attraktivitet och för med sig goda hälsoeffekter. Vi vill att naturen ska användas hållbart – inte skadas eller utnyttjas. Vi vill se projektidéer som skapar besöksmål för en bredare målgrupp eller tillgängliggör naturen på olika sätt. Vi vill också stötta projekt som fokuserar på klimatet. Indikatorer

Du kan söka följande projektstöd:

Attraktiva miljöer som ger bättre hälsa och välbefinnande - Bedömningsgrunder

Lärande och kompetensutvecklingBedömningsgrunder

Utveckling av varor, tjänster och arbetssätt -  Bedömningsgrunder

Strategiska samarbeten och nya lösningar - Bedömningsgrunder

God service på nära håll

För att kunna bo och leva på landsbygden krävs skola för barnen, tillgänglig omsorg, närhet till livsmedelsaffär och fungerande kommunikationer. När det inte finns, eller inte räcker till, behövs nya lösningar. Den typen av bygdeutveckling vi vara med och stötta - och vi tror att du har idéerna som kan skapa god service där du bor. Indikatorer
 

Du kan söka följande projektstöd:

Utveckling av varor, tjänster och arbetssätt - Bedömningsgrunder

Lärande och kompetensutvecklingBedömningsgrunder

Strategiska samarbeten och nya lösningar - Bedömningsgrunder

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev