Styrelse och arbetsutskott i Leader Linné Småland

Styrelsen: Styrelsen, eller LAG-gruppen som den också kallas, består av 16 ordinarie ledamöter. 

Ordförande är Magnus Andersson och vice ordförande är Roger Andersson. De ingår även i arbetsutskottet, tillsammans med Elizabeth Peltola och Bengt-Elis Pettersson.

Från ideell sektor

Bengt-Elis Pettersson
Sävsjö

Jenny Herz
Älmhult

Carina Härlin
Växjö


Karin Fritz
Värnamo
Roger Andersson (vice ordförande)
Alvesta

Henrik Petersson
Ljungby

 

Från privat sektor

Cecilia Malmqvist
Vetlanda
Gottlieb Granberg 
Värnamo

Magnus Andersson (ordförande)

Växjö

Elin Svensson
Markaryd

 

Hanna Evelyndotter

Alvesta

 

 


Från offentlig sektor

Elizabeth Peltola
Älmhult
Maria Jamieson
LjungbyPatrick Blomström
Sävsjö

 

Klas Lundström
Markaryd

 

Pierre Thorell
Vetlanda

 

 

Leader Linné Smålands valberedning

Valberedningen består av åtta personer – en från varje kommun i Leader Linné Smålands område. 

Ideell sektor:

  • Lisbeth Johansson (Alvesta)

  • Elin Bexell (Vetlanda)

  • Solveig Carlsson (Ljungby)

Privat sektor:

  • Per Faeltenborg (Älmhult)

  • Leo Hejselbæk (Markaryd)

Offentlig sektor:

  • Erik Alm (Sävsjö)

  • Lisa Liden (Värnamo)

  • Björn Idlinge (Växjö)