Projekt
close
EN

Förstudie - Grön landsbygdsintegration

Projektets namn: Förstudie - Grön landsbygdsintegration

Projektägare/Kontakt: Nybrukarna Ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 2.1 Innovativa lösningar

Kort information om projektet: 

Nybrukarna vill undersöka möjligheten att kombinera grön rehabilitering/snabbspår till arbetsmarknaden och företagsskola för våra nya svenskar. Genom att tänka i flera led kring såväl boende, transporter, rehabilitiering och integration på landsbygden vill Nybrukarna fokusera på helheten för att se om det är möjligt att skapa och införa en modell för grön landsbygdsintegration, med Tolg som pilotort. 

LAG:s motivering:

Projektet har ett starkt underifrån- och landsbygdsperspektiv. Genom förstudien ska en modell tas fram som sedan kan förmedlas till andra landsbygdsområden. Projektet uppfyller både de ”allmänna villkoren” och ”specifika urvalskriterier” som Leader Linné Småland har bestämt. Projektet bedöms också vara kostnadseffektivt.

Läs om projektets resultat

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev