Projekt
close
EN

Nya aktivitetsytor

Projektets namn: Nya aktivitetsytor

Projektägare: Vederslövs Dänningelanda Idrottsförening

Kort information om projektet: Idrottsföreningen vill bredda sin verksamhet och satsa på beachvolleyboll, beachhandboll och beachfotboll. För att göra det behöver de anlägga sandytor och köpa in mål och stolpar för volleybollnät. Genom projektet ska de erbjuda mer varierade fritids-, tränings- och lekmöjligheter. Förhoppningen är att det ska göra det lustfyllt för fler att aktivera sig, hålla i idrottsintresset upp i åldrarna, och att motverka stillasittande och isolering.

Styrelsens motivering: Projektet skapar förutsättning för att etablera tre nya idrotter i föreningen. Det bidrar till att flera grupper har möjlighet att mötas och att flera olika samarrangemang kan skapas vid aktivitetsytan. Föreningen har många tydliga samarbeten med aktörerna i samhället och projektet är väl förankrat genom delaktighet via bl.a. enkät och samtal. 

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev