Återstart för arrangörer och vissångare

Projektets namn: Återstart för arrangörer och vissångare

Kort information om projektet: Sydöstra Folkets Hus och Parkregion ska anordna en turné med visartister i bland annat Kronobergs och Jönköpings län. Turnén ska ge nya, mer osynliga artister, erfarenhet och stöttning i en bransch djupt präglad av pandemin. Konserterna ska även ge kulturverksamheter på landsbygden, inom Leader Linné Smålands område, en nystart efter pandemin.

Projektet är finansierat via mikrostödet ”Kreativa och levande landsbygder”.