close
EN

LEA för hållbar utveckling Härlunda socken

Projektets namn: LEA för hållbar utveckling Härlunda socken

Projektägare: Härlunda Bygdebolag AB

Kort information om projektet: Härlunda Bygdebolag arbetar med att vända trenden i en rad olika frågor, som utflyttning och sämre kommunal välfärdsservice. Nu vill de ta ett mer genomgripande tag för att lösa bristen på lokal produktion av varor och tjänster. Som ett första steg ska de göra en så kallad LEA, som står för lokalekonmisk analys. Analysen ska i sin tur mynna ut i en handlingsplan som ska ligga till grund för Härlunda sockens fortsatta utveckling.

Styrelsens motivering: Sökande i samarbete med andra aktörer vill utveckla och förbättra handelsbalansen i bygden. På så sätt vill de lösa bristen på lokal produktion av varor och tjänster. På sikt leder det till start av fler företag och ökar förutsättningarna för bygdens överlevnad. De kommer att använda sig av en beprövad metod, LEA som Coompanion har tagit fram, för att göra en systematisk analys.

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev