Projekt
close
EN

Utegym inom aktivitetsområde Lidhult

Projektets namn: Utegym, ett delprojekt inom aktivitetsområde Lidhult

Projektägare: Lingonbygden i samverkan

Kort information om projektet: Lidhults nya elljusspår väckte idén om ett aktivitetsområde. Det finns många planer för området, som konstgräsplan, boulebana, padelanläggning och cykelpark. Det här projektet handlar om att bygga ett utegym i det tänkta området. Syftet med utegymmet är att skapa en attraktiv mötesplats som lockar till fysisk aktivitet utomhus.

Styrelsens motivering: Projektets syfte är att skapa en attraktiv träffpunkt för alla åldrar och som samtidigt ökar ortens attraktionskraft. Sett till urvalskriterierna kommer projektet att leda till nya aktiviteter, ökat engagemang inom bygden samt möten mellan människor med olika bakgrund, kön och åldrar. Tillgängligheten är viktig för spontana aktiviteter och ur folkhälsoperspektivet är ett utegymvärdefullt tillskott till platsen.

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev