close
EN

Mer lokal mat på den lokala tallriken

Projektets namn: Mer lokal mat på den lokala tallriken

Projektägare: Föreningen Refarm Linné

Kort information om projektet: Föreningen Refarm Linné vill öka möjligheterna för lokalt producerad mat att hamna på de offentliga tallrikarna. De ska vara med i ett internationellt utbyte, med studiebesök i europeiska länder, för att få nya infallsvinklar och goda exempel på hur lokal mat används i offentliga verksamheter. Föreningen ska också hålla i workshops på hemmaplan. Dels vill de inspirera offentliga kök i hur de kan använda lokala råvaror i säsong, och dels informera politiker, upphandlare, kostchefer, producenter och intresseorganisationer om hur det går att upphandla mer lokalt producerad mat. Skolor ska också involveras i projektet genom att som pedagogiskt verktyg låta elever laga skollunchen som serveras i matsalen.

Styrelsens motivering: Projektet innebär att sökande i samarbete med andra aktörer vill stärka den lokala matens möjligheter i det offentliga köket. Möjligheten att få med internationella goda exempel kommer att ge nya infallsvinklar och modeller regionalt. 

Observera att det formella beslutet tas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev