Mer lokal mat på den lokala tallriken

Projektets namn: Mer lokal mat på den lokala tallriken

Projektägare: Föreningen Refarm Linné

Kort information om projektet: Föreningen Refarm Linné vill öka möjligheterna för lokalt producerad mat att hamna på de offentliga tallrikarna. De ska vara med i ett internationellt utbyte, med studiebesök i europeiska länder, för att få nya infallsvinklar och goda exempel på hur lokal mat används i offentliga verksamheter. Föreningen ska också hålla i workshops på hemmaplan. Dels vill de inspirera offentliga kök i hur de kan använda lokala råvaror i säsong, och dels informera politiker, upphandlare, kostchefer, producenter och intresseorganisationer om hur det går att upphandla mer lokalt producerad mat. Skolor ska också involveras i projektet genom att som pedagogiskt verktyg låta elever laga skollunchen som serveras i matsalen.

Styrelsens motivering: Projektet innebär att sökande i samarbete med andra aktörer vill stärka den lokala matens möjligheter i det offentliga köket. Möjligheten att få med internationella goda exempel kommer att ge nya infallsvinklar och modeller regionalt. 

Observera att det formella beslutet tas av Jordbruksverket!