Projekt
close
EN

Ödehus en tillgång för landsbygdsutveckling

Projektets namn: Ödehus en tillgång för landsbygdsutveckling

Projektägare: Markaryds kommun

Kort information om projektet: Flera landsbygdskommuner i Sverige brottas med utflyttning och minskad lokal service, med följden att fler hus lämnas tomma. Markaryds kommun vill bryta den utvecklingen genom att ta till vara på ödehus, och anpassa dem både fysiskt och digitalt för att passa flera olika typer av verksamheter och aktiviteter. I projektet ska 1-2 centrala ödehus i Strömsnäsbruk och Traryd upplåtas av kommunen för att olika aktörer ska kunna bedriva exempelvis hantverkscafé, kurser eller pop-up butiker. Fokus ligger på att identifiera intressenter, företag, föreningar både i och utanför Markaryd som vill använda sig av lokalerna. Dessutom ska kommunen ta fram en ny digital plattform, där lokalerna ska kunna bokas, låsas upp och betalas.

Styrelsens motivering: Projektet kommer att rusta upp ödehus och omvandla dem till lokaler för mötesplatser där individer och grupper i bygden kan mötas och samverka för att utveckla bygdens attraktionskraft. Projektet kommer att leda till möten mellan olika personer, bidra till nya aktiviteter och skapa engagemang.

Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev