Projekt
close
EN

Vision Gimarp

Projektets namn: Vision Gimarp

Projektägare: Ohs Bruks Järnvägs Museiförening

Kort information om projektet: Ohsabanan är en smalspårig museijärnväg 15 kilometer öster om Värnamo. Mittenstationen heter Gimarp, och det är den som föreningen nu har planer för. De vill skapa en mer genuin stationsmiljö, och göra området mer attraktivt för olika typer av arrangemang och temaresor. De har beviljats Leaderstöd för att bygga ett väderskydd med serveringsmöjligheter för upp till 80 personer och ett nytt stickspår.

Projektet är en del i en större vision för Gimarp. F
öreningen har även planer på att bygga ett nytt stationshus, toalett, grillplats och hinderbana som tillsammans med serveringsmöjligheterna ska utveckla Gimarp som besöksmål.

Styrelsens motivering:  Projektägaren har genomförtett gediget förankringsarbete som har lett till visionen för Gimarp, som visar på önskan att göra denna plats till en plats för fler och med hjälp av väderskyddet nu kunna erbjuda många fler aktiviteter. Projektet kommer att leda till att utveckla föreningens verksamhet men också möjliggöra för bygdens andra företagare. Det framkommer också att projektet bidrar till att stärka samarbetet med bland annat företag på orten.


Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev