Projekt
close
EN

Stöd för utveckling av verksamheten inom Jäts Hembygsförening

Projektets namn: Stöd för utveckling av verksamheten inom Jäts Hembygsförening

Projektägare: Jäts Hembygdsförening

Kort information om projektet: Jäts Hembygdsförening vill tillgängliggöra Jäts kulturhistoriska arv, och utveckla nya aktiviteter som både kan engagera människor lokalt och attrahera besökare utifrån. För att göra det ska föreningen modernisera och utveckla sin hembygdsstuga från 1860. Planen är att bygga nytt kök för att anordna sommarcafé. Föreningen ska också hålla i visningar av stugan och guidningar av kyrkan, och anordna aktiviteter som veteran- och mopedrally.

Styrelsens motivering: Jäts hembygdsförening
gör omfattande investeringar i hembygdsstugan där detta projekt, i form av iordningsställande av köket, innebär att föreningen kommer att kunna erbjuda många fler aktiviteter och stärka mötesplatsen i bygden. Projektet kommer att leda till att utveckla föreningens verksamhet men också möjliggöra sommarjobb för bygdens ungdomar. Projektet bidrar också till att stärka samarbetet med bland annat kyrkan.


Observera att Jordbruksverket fattar det formella beslutet.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev