Clinic för ungdomar

Projektets namn: Clinic för ungdomar

Kort information om projektet: Ungdomar i Lammhults ridklubb har beviljats mikrostöd för att anordna en föreläsning/clinic med tema hållbar ridning och hästvälfärd. Tanken är att det ska inspirera och motivera unga att utvecklas inom hästsporten, i en tid när pandemin satt stopp för många planerade evenemang och lämnat efter sig ett kunskapssug.

Projektet är finansierat via mikrostödet ”Ungdomars engagemang”.