Projekt
close
EN

Aktivitetspark i Braås

Projektets namn: Träffpunkt i Braås skapa aktivitetspark

Projektägare: Braås GoIF

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Idrottsplatsen i Braås är planerad i grunden för 50-60 år sedan. Anläggningen har tjänat förening, by och bygd väl. Mycket har hänt sedan dess. Planerna på ett större omtag har funnits under en längre tid och det har tagit fart på allvar i samband med pandemin som skapat utrymme att navigera mot den längre horisonten. Engagemanget har växt underhand och allt fler har slutit upp. 

Grundsyftet är att tillgängliggöra träning och skapa en träffpunkt där vem som helst när som helst kan träna och träffas i alla väder, året runt. Målet med projektet är att inom ramen för projekttiden, uppföra och installera investeringar med tillhörande markarbeten. • Utegym • Hinderbana •Motorikbana

Styrelsens motivering: Efter ett gediget förankrings- och planeringsprocess har visionen ”Träffpunkt Braås” formats. Rubricerat projekt är en del av en större satsning för att konvertera grusplanen på idrottsplatsen Ulvaskogsvallen till ett varierat aktivitets- och äventyrscentrum för alla smaker, åldrar och ambitionsnivåer.

Observera att det formella beslutet tas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev