Projekt
close
EN

Digital plattform för vävning

Projektets namn: Digital lärplattform för vävning

Projektägare: Rag2Rug

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Intresset för vävning har tagit fart på nytt, dessvärre är tröskeln för att komma igång på egen hand väldigt hög. Verksamheten Rag2Rug får återkommande frågor om att ta sig an vävstolar och frågor kring hur man monterar en vävstol och varpar med mera. Sökande har identifierat att det finns ett tydligt behov av utbildning för nybörjare. Tidigare har man varit tvungen att vara på plats för att ta del av kunskapen men i och med pandemins möjligheter kopplat till digitala moment ser Rag2Rug tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan en möjlighet att lära ut via digitala kanaler. Syftet är att skapa en ny tjänst som Rag2Rug kan förmedla och sälja inom ramarna för sitt sociala företag. Syftet vidareutvecklas i att tjänsten ska bidra till att företaget växer, stärka de kvinnor som jobbar inom företaget, inspirera fler till att börja väva samt utveckla ett koncept som kan tillämpas inom fler verksamheteter såsom Studieförbundet Vuxenskolan.

Styrelsens motivering: Projektet kommer att samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan och kombinera olika kompetenser för att kunna erbjuda en ny tjänst som möjliggör för t ex invandrarkvinnor att utbilda sig digitalt i hemmet för att kunna väva. Utmärkt tillfälle att nå målgruppen med och även nytta för Studieförbundet Vuxenskolan att använda lärplattformen i andra sammanhang.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev