Projekt
close
EN

Uthyrningslokal till nya företagare

Projektets namn: Besökstoalett och lokal för uthyrning till nya företagare

Projektägare: Sara och Stefan Holmberg

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: I orten Vederslöv har det funnits en byggnadsvårdsbutik sedan 13 år tillbaka i tiden där sökande hyr ut lokaler till Wederslöf Byggnadsvård AB, verkstadslokal till en fönsterhantverkare samt lokal till en hovslagare. Gården är också ett forum för ett forskningsprojekt inom grön rehabilitering. Relativt nyligen har flera lokala individer startat upp företag och dessa är i behov av lokaler för sin etablering. Sökande vill därmed rusta upp gårdens spannmålsmagasin för att skapa lokaler. Tanken är att skapa ett aktivitetsrum, samtalsrum och uteplats för grön rehabilitering där fysioterapeuten kan ha sin verksamhet samt rum, låsbart förråd och garageplats för den ambulerande veterinären. Utöver detta vill man också göra en besökstoalett som kan nyttjas av alla kunder oavsett verksamhet. Syftet är att skapa en besökstoalett och omvandla del av befintlig ekonomibyggnad till uthyrningsbara lokaler för nyetablerade lokala småföretagare med verksamhet som anknyter till gården.

Styrelsens motivering: Det är positivt att skapa företagshotell på landsbygden där företagen kan samlas och samarbeta. Det öppnar även upp för nya företag. Efterfrågan på toaletter som man får lov att använda i verksamheter är ofta förekommande.

Observera att det formella myndigetsbeslutetet fattas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev