Projekt
close
EN

Kulturell mötesplats

Projektets namn: Göran Granemark

Projektägare: Göran Granemark

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Bakgrunden till projektet är att sökande under processen med iordningställandet av sitt Soldattorp där de bedriver café på helgerna, och planerar att hyra ut turister för korttidsboende har blivit varse att ett behov för en lokal att samlas i denna typ av lokal med utställningar av lokala och även långväga konstnärer samt kunna erbjuda en naturlig samlingsplats både för kommunens invånare och turister. Både besökare, grannar och hantverkare har uttryckt önskemål om denna typ av verksamhet. Syftet med projektet är att kunna erbjuda en naturlig samlingsplats både för kommunens invånare och turister. De vill erbjuda en lokal i form av en renoverad Lada från mitten av 1800 talet där olika typer av kulturella evenemang som konstutställningar, yoga, föreläsningar, ölprovningar med mera ska kunna ta plats, de tänker sig också abonnerade event.

Styrelsens motivering: Projektet kommer att skapa en mötesplats för bygden och turister. De har en intention att fylla ladan med många olika aktiviteter och samarbeta med olika aktörer. Den planerade verksamheten kommer att stärka områdets attraktionskraft.  

Observera att det formella beslutet tas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev