Projekt
close
EN

Jobbmatchning och kompetensutveckling

Projektets namn: Jobbmatchning och kompetensutveckling

Projektägare: Internationella vänner

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Syfte är att hjälpa i synnerhet utrikesfödda personer till en förbättrad arbetsmarknadssituation, att öka sin möjlighet till anställning, för att på sikt bli självförsörjande genom arbete, studier eller eget företagande bland annat genom praktik och validering. Målet med projektet är att 30 deltagare ska deltaga i projektet.

Styrelsens motivering: Projektet kommer att hjälpa i synnerhet utrikesfödda personer till en förbättrad arbetsmarknadssituation genom praktik och validering, vilket det finns behov av. Det är en styrka att det är många föreningar som är engagerade i Internationella vänner och de har kontaktnät som gör att de har förutsättningar att nå både deltagare från målgruppen och företag.

Observera att det formella beslutet tas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev