Försäljning lokala produkter

Projektets namn: Kalfswik vid Åsnen

Kort information om projektet: Wenander byrå vill nu starta en platsbunden sidoverksamhet i Kalvsvik där sökande kommer sälja lokala produkter för att lyfta ortens kvvaliteter samt etablera ytterligare en ny verksamhet på orten. Projektet innefattar studiebesök, kurs i e-handel, hemsida och plattform för tjänsten.

Projektet är finansierat via mikrostöd omställning företag