Sjökonsert Bolmendagen

Projektets namn: Sjökonsert Bolmendagen 31/7 2021

Kort information om projeket: På Bolmendagen lördagen den 31/7 kommer det att anordnas en Sjökonsert på sjön Bolmen för båtfolk. En scen ska byggas upp i vattnet på Sunnö, norr om bron mellan Tannåker och Bolmsö, där countrybandet ”Island Country” framför en konsert för publik uppankrade i båtar eller andra sjöfarkoster. Konceptet är nytt och tros attrahera båtfolk i hela sjön Bolmen. Målsättningen är att vidareutveckla konceptet "Sjökonsert", möjligen också andra aktiviteter kopplade till detta.

Fiansierat via mikrostöd kreativa och levande landsbygder