Projekt
close
EN

Paradiset Näset

Projektets namn: Paradiset Näset

Kort information om projektet: I projeketet kommer sökande återskapa en naturlig ängsflora och främja den biologiska mångfalden genom att anlägga en äng på cirka ett hektar med tillhörande insektshotell, fågelholkar för att gynna alla arter i dess naturliga miljö. Under projektet kommer man sprida kunskap via sociala medier för att inspirera andra människor att skapa en bit äng där de bor.

Finansierat via mikrostöd punktinsatser för minskad miljöpåverkan

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev