close
EN

Lekyta Hjälshammar

Projektets namn: Mötesplats del 1

Projektägare: Hjälshammar och Nöbbeled Bygdegårdsförening

Kort information om projektet: Föreningen har som mål på längre sikt att göra en "mötesplats för alla" där äldre och yngre kan umgås tillsammans. Innan den planen har realiserats behöver man en lekyta för barnfamiljer då den tidigare lekplatsen inte var säker. Genom mikrostödet kommer föreningen köpa en godkänd gungställning och en sandlåda till de yngre barnen samtidigt som man "ritar kartan" för hur den större mötesplatsen ska se ut. Genom lekytan och på sikt den ännu större mötesplatsen hoppas man på att göra Hjälshammar med omnejd till en ännu bättre plats att bo på.

Finansierat via mikrostöd kreativa och levande landsbydger

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev