Projekt
close
EN

Förstudie Helge Å pilgrimsled

Projektets namn: Helge Å - naturled för motionärer, pilgrimer och naturälskare

Projektägare: Helge Å Pilgrimscenter

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: Självförsörjning och entreprenörskap 

Kort info om projektet: Den västra delen av Älmhult kommun är glesbefolkad men har ett enastående landskap som ger perfekta förutsättningar för att skapa ett välbefinnande i naturen, främja fysisk och psykisk hälsa och skapa en naturlig samlingsplats. För närvarande finns det ett ökat behov av att komma ut i naturen på ett lättillgängligt och pandemi säkert sätt. I området finns det också många religiösa, historiska och kulturella platser som kan locka pilgrimer och besökare som är intresserade av att ansluta sig till sin andlighet, uppleva historia och uppskatta vårt kulturarv.

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för en etablering av en pilgrimsled längs med Helge å genom Älmhults kommun med en tänkt start vid Sams camp i Pjätteryds församling och sluta vid hembygdsföreningens mark i Hallaryd, Kronoberg. Detta tänkt att genomföras genom att göra en förstudie för att kartlägga möjligheterna.

Styrelsens motivering: Projektet kommer att utreda möjligheterna för att utveckla en ny turistattraktion, som kan skapa förutsättningar för nya verksamheter och öppna upp för små entreprenörer. Det ligger i tiden med pilgrimsvandringar. Om de lyckas kommer det att gynna många och utvecklar bygden. Det är viktigt att långsiktigheten (drift och underhåll) utreds i förstudien.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev