Projekt
close
EN

Återbruk av byggmaterial i Markaryd

Projektets namn: Re:Bygg Markaryd

Projektägare: C/o Markaryd ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: Öppen för det okända

Kort info om projektet: Under hösten 2020 arrangerades ett Bygg Hackathon i Markaryd där företag lämnade spillmaterial som studenter under en helg fick skapa nytt ifrån. Under detta arrangemang uppstod en diskussion om byggspill och återbruk av byggmaterial. Vid samtal med några lokala byggbolag framkom det att de upplever att mycket material slängs i onödan som kan tas tillvara. Dock har byggföretagen själva ingen möjlighet att lagerhålla materialet. Däremot om en lokal entreprenör skulle satsa på att öppna ett återbruk av byggmaterial i Markaryd skulle materialet kunna hanteras för försäljning. Samtal har förts med lokala entreprenörer som ev. skulle kunna/vilja vara med.
Det mest vanliga idag är att byggmaterial slängs i containrar och går till förbränning eller till deponi. Att återbruka, dvs montera ner byggmaterial innebär en extra kostnad för kunden. Intresset och marknadsmöjligheterna är idag oklara och behöver undersökas.

Om en återbruksdepå öppnar finns dessutom stora möjligheter att skapa ny sysselsättning både genom hantering av depån men även genom att skapa underlag för att få nya affärsidéer och entreprenörer att starta upp.  

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att undersöka möjligheten kring att återanvända byggmaterial som inte är avfall utan kan återbrukas.

Styrelsens motivering: Projektet kommer att undersöka möjligheten för att återanvända det byggmaterial som inte är avfall utan kan återbrukas. Återbruk av byggmaterial minskar uttaget av naturresurser till nya produkter, vilket är i linje med Leader Linné Smålands målområde ”Öppen för det okända”. Projektet har en bred förankring och kan leda till en ny affärsidé i Markaryd samt kan vara av intresse för många andra aktörer inom detta område.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev