Projekt
close
EN

Multiarena i Liatorp

Projektets namn: Multiarena en plats för aktivitet och gemenskap

Projektägare: Liatorps IF

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1 Spännande miljöer där människor och idéer kan växa

Kort info om projektet: Tanken om projektet har diskuterats under en lång tid i Liatorp, med initiativ från olika håll. Sista året har de höjt ribban för att skapa ett helhetskoncept som även de andra föreningarna i bygden får utväxling av under årets alla dagar, och som bidrar till samhällsföreningens vision. Under hösten 2019 lyckades de få in alla föreningar/intressenter i samma rum för att formulera fram en helhet och något som skapar värde 365 dagar om året. Fysisk aktivitet är inte längre en självklar del av livet och psykisk ohälsa och ofrivillig ensamhet hos barn och ungdomar växer. Det sker också en individualisering - vill ha fler alternativ och röra oss och mötas spontant fria från prestation och krav. Tid värderas allt högre. Grundläggande är därför att det är nära, för att man ska få ihop den nödvändiga orken och tiden att träna i vardagen. Det saknas moderna och kittlande mötesplatser i bygden. Liatorps IF som förening har växt ur kostymen med befintlig anläggning och behöver ta ett större grepp för att vara relevanta i framtiden. Syftet med projektet är att anlägga en multiarena som är tillgänglig för alla.

Styrelsens motivering: Projektet bidrar till ökad attraktivitet genom att möjlighet ges till många olika sätt att bedriva sport och inbjuder till spontanidrott. Det har skett en god förankring och samverkan med andra föreningar.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev