Projekt
close
EN

Beachvolleyplan i Gavlö

Projektets namn: Gavlö beachvolleyplan

Projektägare: Projekt Gavlö ekonomisk förening

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1 Spännande miljöer där människor och idéer kan växa

Kort info om projektet: Intresset för beachvolleyboll har ökat i Gavlö med omnejd och de befintliga ytorna räcker inte längre till. Genom projektet vill man göra en ny plan i nära anslutning till badplatsen som blir tillgänglig för alla och bjuder in till spontanidrott. Projektet kommer omfatta ideell tid från Dannäs byalag och Norra Bolmens missionsförsamling i form av röjning och återställande av mark innan aktivitetsytan är färdig att användas.

Styrelsens motivering: Projektet kommer att utveckla en befintlig mötesplats och ökad attraktivitet för bygden. Investeringen skapar förutsättningar för nya verksamheter för fler målgrupper. Det finns redan idag ett intresse för beachvolley och intresset ökar. Föreningen står själva för en stor ideell insats för att förbereda marken och det finns ett engagemang i bygden.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev