Projekt
close
EN

Obemannad försäljning

Projektets namn: ESYBOX

Projektägare: Jakob Byskén AB

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Sökande har under en längre tid funderat över hur man skulle kunna genomföra obemannad försäljning till mindre verksamheter. Genom sin tidigare arbetslivserfarenhet har sökande upptäckt att många producenter efterfrågar någon form av forum att bedriva obemannad försäljning på. Dessa tankar har utvecklats till små obemannade stationer för exempelvis rekoproducenter som kan bedriva sin försäljning året runt. Utöver sökande ingår gården Vasen och byalaget Nye och Nyefiket i samarbetet. I den påbörjade processen har man kommit fram till att det krävs utveckling av en webb-plattform för gemensam försäljning för att kunna tillgodose behovet av obemannad försäljning.

Styrelsens motivering: Projektet innefattar miljömässigt hållbar utveckling i form av att den lokala matproduktionen ökar och minskar miljöbelastningen i form av transporter. Idén ligger också i linje med den lokala livsmedelsstrategin. Projektet leder också till ekonomisk uthållighet eftersom ett flertal småskaliga mathantverkare kan nå ut till sina konsumenter året runt genom Easybox.

Observera att det är Jordbruksverket som tar det formella beslutet!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev