Projekt
close
EN

Gårdsbod med lokal mat

Projektets namn: Mångbrukets gårdsbod med lokal mat

Projektägare: Vår Gård Rubbatorp

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Idag finns det ingen lokal butik/café i nära anslutning till nationalparken Åsnens västra ingång Trollberget. Sökande vill göra det enklare för människor att komma närmare naturen, matproducenterna och entreprenörerna bakom produkten samt bidra till möjligheten att köpa lokala delikatesser. Genom gårdsboden vill man främja spontanbesök till nationalparken och lyfta den lokala maten samt skapa ett mervärde för såväl andra företag som den allmänna destinationsutvecklingen. Sökande har identifierat ett behov av en gårdsbod och förhoppningen är att boden ska fungera som en naturlig mötesplats för boenden i området och turister både nationella och internationella.

Styrelsens motivering: Projektet innefattar miljömässigt hållbar utveckling i form av att den lokala matproduktionen ökar och minskar miljöbelastningen i form av transporter. Idén ligger också i linje med den lokala livsmedelsstrategin. Projektet leder också till ekonomisk uthållighet eftersom ett flertal mathantverkare kan nå ut till sina konsumenter året runt genom gårdsboden.

Observera att det formella beslutet tas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev