Projekt
close
EN

Digitala verktyg i arbetslivet

Projektets namn: Digital inkludering och mångfald i arbetslivet

Projektägare: IM-hemmet i Vrigstad

Fond: Socialfonden

Kort information om projektet: Projektet handlar om att digitaliseringen har skapat trösklar och lett till utanförskap, vilket har framkommit extra tydligt under pandemin. Projektet vill därför bland annat bedriva daglig digital utbildning för personer i språkligt och digitalt utanförskap, identifiera digitala utmaningar, samt skapa en hållbar modell för spridande av digital inkludering.

Styrelsens motivering: Det är viktigt för att skapa samhällstillit och god etablering för människor som är nya i Sverige, vilket motverkar segregation och skapar samhällsgemenskap som är en viktig byggsten i landsbygdsutvecklingen. Detta ska ske i projektet genom att lägga grunden för en inkluderande struktur i näringslivet, dels genom att motverka den exkludering som skapas av digitalt utanförskap.

Observera att det formella beslutet tas av Jordbruksverket!

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev