Café Logen

Projektets namn: Café Logen

Kort information om projektet: Sökande är två systrar som vill skapa en mötesplats för ungdomar och andra personer som bor på landsbygden. Genom att starta ett café i sommar med kombination av underhållning hoppas de kunna spridda gläde och sång i Landsbro med omnejd.