Projekt
close
EN

Förstudie rast och lägerplatser

Projektets namn: Förstudie rast och lägerplatser med regional designsamverkan

Projektägare: AB Destination Småland

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: Entreprenörskap och självförsörjning

Kort information om projektet: Förstudien har som syfte att kartlägga och skapa en grund för utvecklingen av en långsiktig och hållbar
serviceinfrastruktur för besökare i Destination Åsnen. Det växande intresset, som även påverkas av den generella uppåtgående trenden för naturturism samt effekter av Corona-pandemin, ökar belastningen på befintliga serviceplatser, lokalsamhället, markägare och naturen. Under högsäsong har etablerade campingplatser inte kapacitet att ta emot nattgäster motsvarande behovet. Det saknas tillräckligt utbud av dricksvatten, toaletter och sophantering för besökare på ”tur” (vandring, cykling paddling). Genom förstudien vill sökande utreda förutsättningar för en hållbar utbyggnad av service som ska gagna såväl lokalsamhället, markägare, näringsidkare, besökare och naturen.

Styrelsens motivering: Regionens attraktivitet med Åsnens nationalpark som en stor "dragare" har skapat ett ökat besökstryck. Destination Åsnen har de senare åren prisats för sin position som en hållbar destination. Den generella uppåtgående trenden inom naturturism och effekterna av Corona-pandemin, där naturen kommit att spela en stor roll för säkra möten och umgänge, är ytterligare bidragande orsaker till ett ökat besökstryck. Det behövs nu en kraftsamling för att möta det ökade trycket på befintliga serviceställen, lokalsamhället, markägare och naturen. Det saknas ett tillräckligt utbud av rastplatser, lägerplatser, dricksvatten, soptunnor och toaletter för besökare på ”tur” (vandring, cykling, paddling). Detta förstudieprojekt ska skapa förutsättningar för att i nästa steg utveckla en serviceinfrastruktur i Destination Åsnen med rast- och lägerplatser som präglas av en förankrad destinationsdesign som utvecklats tillsammans med regionens designkluster. En utveckling som har utpekats som prioriterad av såväl kommuner som näringslivet.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev