Berättelser om framtidens klimat

Projektets namn: Framtidsscenarion för Ljungby - klimatförändringarnas effekter på kommunnivå

Projektägare: Linna Fredström

Kort information om projektet: Projektet är inom Linnas masterexamen och ett samarbete med Ljungby kommun och Berättarnätet Kronoberg. Tanken är att testa en workshopsmodell för att utveckla framtidsscenarion med fokus på klimatförändringar i en lokal kontext. Förhoppningen är att projektet ska resultera i en samling berättelser som kan väcka känslor och vilja till förändring men också en ny metod för att genomföra workshops på kommunnivå när det gäller klimatförändringar.