Lokal mat i skogen

Projektets namn: Skapa måltidsevent för Trakt

Projektägare: Sällegården

Kort information om projektet: Inom projektet kommer man göra ett prova på evenemang där man serverar lokal mat med skogen som inspirationskälla. Under evenemanget kommer man också visa upp Trakt forest hotel som är under uppbyggnad för de som bor i bygden och närområdet. Förhoppningen är att identifiera ett koncept kring hur man kan servera lokal mat.