Projekt
close
EN

Förstudie Banvallsleden

Projektets namn: Förstudie Banvallsleden

Projektägare/Kontakt: Ljungby Kommun

Fond: Regionalfonden

Insatsområde: 1 Skapande av mötesplatser 

Kort information om projektet: Banvallsleden används idag för arbetspendling, cykelturism och rekreationscykling, och antalet användare ökar, bl.a. med cykelturismens ökande popularitet. Banvallsleden har stor potential att öka attraktiviteten kring cykelledens sträckning, både för besökare och boende, och även genom att skapa goda förutsättningar för nuvarande och framtida företagare inom besöksnäring. Cykelleden har stor marknadsföringspotential, men det behövs en förbättrad och bättre utvecklad cykelled.

Kommunerna Tingsryd, Alvesta och Ljungby vill göra en förstudie för cykelleden Banvallsleden. Syftet med förstudien är att ta fram underlag om förutsättningar, kostnader och möjligheter för cykelleden Banvallsleden, som regional alternativt nationell led.

Styrelsens motivering: Projektet förväntas bidra till en långsiktig lösning kring hur cykelleden ska utvecklas och finansieras. Projektet har också goda förutsättningar för företag i närområdet och att utveckla olika samverkansmodeller.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev