Projekt
close
EN

Livsviktiga berättelser

Projektets namn: Livsviktiga berättelser

Projektägare/Kontakt: Berättarnätet Kronoberg

Fond: Landsbygdsfonden

Insatsområde: 1 Spännande miljöer där människor och idéer kan växa.

Kort information om projektet:  Projektet handlar om att lyfta fram en ny del av det immateriella kulturarvet i landskapet genom livsviktiga berättelser. Berättelserna är tänkta att vara knutna till platser och fokus ska ligga på 1900-talets andra hälft och 2000-talets berättande, som ett värdefullt immateriellt kulturarv. De livsviktiga berättelserna ska samlas in genom samverkan med föreningar och andra lokala aktörer genom att ordna berättarcaféer, temavandringar, göra upprop i lokalpress, vara ute och träffa olika föreningar och organisationer för att nå så många som möjligt. Berättelser kommer bla samlas in med hjälp av digital teknik.

Styrelsens motivering: Projektet bidrar till att främja insamlandet av nutidshistorier och kommer leda till att kunskapen om vår lokalhistoria sprids. Genom att använda digitala lösningar och inspireras av ett internationellt samarbete finns det möjligheter att lyfta fram berättandet och utveckla nya samarbeten.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev