Projekt
close
EN

Fiske- och naturturisminformation

Projektets namn: Fiske- och naturturisminformation

Projektägare/Kontakt: Kjelvis HB

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: Företaget vill utveckla sitt koncept genom att tillsammans med företag inom turistnäring utveckla ett digitalt utbildnings- och marknadsföringsmaterial. Detta ska översättas till minst nio språk. Syftet är att informera, marknadsföra och utbilda naturturister i främst sportfiske och öka antalet fisketurister i området och på så sätt bidra till ökad turistnäring.

Styrelsens motivering: Projektet uppfyller de villkor som strategin för projektstöd till företag säger dvs att nyttan ska tillfalla minst tre företag på landsbygden. Detta projekt innebär att turistnäringen öka vilket skapa utveckling i flera olika företag som leder till nya arbetstillfällen för bl a ungdomar. 

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev