Möbelriket 2.0

Paraplyprojekt inom Evenemang för företag

Projektets namn: Möbelriket 2.0

Projektägare/Kontakt: Möbelriket AB

Kort information om projektet: Syftet är att stärka varumärket och öka kännedomen om vad som finns i och runt omkring Lammhult. Målet är att ta fram marknadsföringsmaterial och annonsera för att sprida information under sommaren samt att starta sommaren och turistsäsongen med att inviga ”turistbyråer”