Lekande Fiskar

Paraplyprojekt inom Punktinsatser för minskad miljöpåverkan

Projektets namn: Lekande Fiskar

Projektägare/Kontakt: Härlunda Fiskevårdsområde

Kort information om projektet: Syftet med projektet är att skapa lek- och uppväxtmiljöer med målet att få ett starkare bestånd av fiskpredatorer samt skapa ett bra exempel som sedan kan följas av andra närliggande fiskeföreningar.