Tedans

Paraplyprojekt inom evenemang för föreningar

Projektets namn: Tedans

Projektägare/Kontakt: Hjälshammar Nöbbeleds Bygdegårdsförening

Kort information om projektet: Föreningen bjöd in till en eftermiddag med musik, dans och teservering med livemusik för att stärka bygemenskapen.