Producentmöte för Reko-ring

Paraplyprojekt inom evenemang för föreningar

Projektets namn: Producentmöte för Reko-ring

Projektägare/KontaktFöreningen lokal mat i Sunnerbo

Kort information om projektet: Föreningen skpade ett evenemang med föreläsning, nätverkande, inspiration och avstämningsträff för Reko-ring som varit igång 6 mån i Ljungby/Sunnerbo.