Underhållning för daglediga

Paraplyprojekt inom evenemang för föreningar

Projektets namn: Underhållning för daglediga

Projektägare/KontaktFöreningen HjärtLung Alvesta

Kort information om projektet: Föreningen anordnad ett evenemang med eftermiddagsunderhållning med Olle Björngreen. Under kaffepausen informerades det om arrangörsföreningarnas (Föreningen Alvesta Hjärtlung och Strokeföreningen Värends) verksamhet.