Attsjöfestivalen

Paraplyprojekt inom evenemang för föreningar

Projektets namn: Attsjöfestivalen

Projektägare/KontaktAttsjö byalag

Kort information om projektet: Attsjö byalag arrangerade en musikfestival med 150 besökare för intresserade amatörmusiker.