Jubileum med fest för alla

Paraplyprojekt inom evenemang för föreningar

Projektets namn: Jubileum med fest för alla

Projektägare/KontaktÅryds föreningsråd

Kort information om projektet:  Åryds föreningsråd firade under 2018 sitt 20-årsjubileum genom att samarrangera med Åryds föreningar olika evenemang under året.