Invigning av Klavikord

Paraplyprojekt inom evenemang för föreningar

Projektets namn: Invigning av klavikord

Projektägare/Kontakt: Karlstorps Hembygdsförening

Kort information om projektet: En lyckad kulturaktivitet med medverkan av Otto Lindbladkören. 170 besökare såg invigningsspelet på det nyrenoverade klavikordet.