Projekt
close
EN

Trender och stadskärneutveckling ur ett samverkansperspektiv

Projektets namn: Trender och stadskärneutveckling ur ett samverkansperspektiv

Projektägare/Kontakt: Sävsjö Näringslivs AB

Fond: Regionalfonden 

Kort information om projektet: Syftet är att öka attraktionskraften för att bo, arbeta, besöka samt att driva verksamhet i Vetlanda och Sävsjö kommun. Målet är att inom projekttiden ha bidragit till ett ökat engagemang bland både befintliga och nya butiksföretagare.

Styrelsens motivering: Projektägaren har gjort en förstudie i form av Handelskraft 1. För att få effekt av de åtgärder som identifierats i förstudien är detta projekt viktigt. Att det finns någon form av handel i centralorterna i små kommuner är en viktig till växtfaktor för hela näringslivet och för kommunen som helhet. En ort med nedlagda affärer har svårt att attrahera nya invånare och därmed ny arbetskraft. 

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev