close
EN

Standardhöjning av stora salen, Tävelsås bygdegård

Projektets namn: Standardhöjning av stora salen, Tävelsås bygdegård

Projektägare/Kontakt: Tävelsås Bygdegårdsförening u.p.a.

Fond: Landsbygdsfonden 

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet: Syftet är att göra bygdegårdens stora sal mer anpassad för alla målgrupper genom att installera akustiktak, högtalare och LED-belysning för att skapa en behagligare miljö. Förändringarna gör att man kan använda lokalen till fler aktiviteter och därmed trygga bygdegårdens fortsatta utveckling.

Styrelsens motivering: Projektet bidrar till att utveckla bygdegården med nya målgrupper och nya aktiviteter samt att även befintliga aktiviteter får en bättre och behagligare miljö. Till detta ska också läggas att projektet utvecklats tillsammans med de aktörer som har verksamhet i bygdegården.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev