Projekt
close
EN

Odensjö Naturlekplats

Projektets namn: Odensjö Naturlekplats

Projektägare/Kontakt: Odensjö Sockenråds ideella förening

Fond: Landsbygdsfonden 

Ta del av projektets resultat genom denna film

Kort information om projektet: Syftet med projektet är att anlägga en naturlekplats i hembygdsparken i Odensjö. Ett pedagogiskt värdefullt ställe med vacker natur och lekmöjligheter för barn som bidrar till ett barns utveckling genom kreativ kontakt med natur och naturmaterial. Hembygdsparken i Odensjö har varit en naturlig samlingsplats för såväl bofasta som turister och en lekplats har länge saknats.

Styrelsens motivering: Projektet bidrar till att en lekplats skapas i en bygd där många barnfamiljer flyttar in och där det finns ett starkt barnperspektiv hos hela den ideella sektorn. Projektet har ett starkt underifrånperspektiv och en god samverkan mellan olika föreningar samt är en liten investering som bidrar till en stor nytta.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev