Projekt
close
EN

Vrigstads aktivitetsområde

Projektets namn: Vrigstads aktivitetsområde

Projektägare/Kontakt: 

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: Syftet med Vrigstads aktivitetsområde är att skapa en mötesplats i samhället som är tillgänglig för alla. Tillgänglig i form av gratis användande samt funktionshinderanpassat. Visionen och ambitionen med aktivitetsområdet är att skapa en mötesplats i samhället som inkluderar och som främjar möten mellan olika åldrar, kön och kulturer. Området ska inbjuda till spontanidrott, uppmuntra till fysisk rörelse och god folkhälsa och friskvård för alla åldrar samt främja föreningars verksamheter och enskilda individers.

Styrelsens motivering: Projektet har ett starkt underifrånperspektiv vilket visats genom att alla föreningar i bygden har gått samman vid planeringen av detta projekt. Aktivitetsplanen kommer att bidra till många olika aktiviteter för alla åldrar. En annan viktig faktor vid bedömningen är att både näringslivet och Sävsjö kommun medfinansierar projektet samt medverkar till att trygga framtida underhåll.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev