Projekt
close
EN

Lärande och Innovation

Projektets namn: Lärande och Innovation

Projektägare/Kontakt: Leader Linné Småland

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: Tillsammans med fyra andra leaderområden (Leader Västra Småland, Leader Sjuhärad, Lokalt Ledd Uveckling Halland och Leader Bohuskust och Gränsbygd) och forskare från Högskolan i Halmstad under ledning av Mats Holmquist ska vi utveckla modeller för lärande och innovation i Leader. Syftet med projektet är att skapa ett lärande där LAGs ledamöter, projektägare och leaderpersonal får kunskap om hur projekt kan bedömas och följas upp för att få långsiktiga effekter.

Styrelsens motivering: Det är av stor vikt att metodutveckla för att stärka leaderarbetet och få långsiktiga och
bestående resultat. Samverkan kommer att göras med fyra andra leaderområden där olika
metoder använda för att skapas ett lärande mellan leaderområdernas företrädare.
Huvudsyftet är att undersöka vad som skapar långsiktig utveckling på lokal nivå.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket 

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev