Projekt
close
EN

Säker by Kronoberg

Projektets namn: Säker by Kronoberg

Projektägare/Kontakt: Bygdegårdarnas Riksorganisation Kronobergs distrikt

Fond: Landsbygdsfonden 

Kort information om projektet: I projektet ska man Inleda samarbetet med räddningstjänsten i berörda kommuner för att identifiera vilka byar som har längst utryckningstid för blåljus. Det ska också ges utbildningstillfällen i hjärt- och lungräddning, användning av hjärtstartare samt ett utbildningstillfälle med brandskydd och inbrott. Projektet omfattar även inköp av hjärtstartare till varje by. 

Styrelsens motivering: Att skapa säkerhet för invånarna på landsbygden, likväl som i staden, är mycket viktigt för att det ska bli attraktivt att bo och verka på landsbygden. Vi vet alla att olika offentliga resurser minskar och att den ideella sektorn måste göra mer och mer för att skapa trygghet och säkerhet i närmiljö. I detta projekt uppnås både engagemanget från den ideella sektorn och kunskapsöverföring från den offentliga sektorn. Projektet kan också bidra till att invånarna tar tag i andra förbättringsåtgärder då de träffas vid dessa utbildningar.
Då Säker by i Jönköpings län var mycket framgångsrikt och engagerade många invånare är vi glada över att även kunna medverka så att landsbygdsinvånarna i Kronobergs län också får denna möjlighet till utökad trygghet.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket

close
Tack för att du prenumererar på vårt nyhetsbrev